Sport, turystyka, rekreacja i hobby

7 lipca 2022

Sztuczne nawierzchnie sportowe

Dobry grunt pod nogami

Uprawianie sportu wiąże się z przystosowanymi do tego celu obiektami. I te odkryte, i zadaszone wymagają profesjonalnych nawierzchni. Ich rodzaj jest uzależniony od dyscyplin sportowych, ewentualnie ma charakter uniwersalny.
W przeszłości większość aktywności odbywało się na świeżym powietrzu na powierzchniach trawiastych, a na halach dominowały parkiety.
Obecnie producenci oferują różnorodne sztuczne nawierzchnie sportowe, które można zastosować zarówno w obiektach otwartych, jak i w zakrytych.
Dają one ogromne możliwości trenowania tam, gdzie do tej pory było to utrudnione, lub wręcz niemożliwe.
Ich właściwości mają niebagatelny wpływ na ewaluację i kierunek rozwoju niektórych dyscyplin sportowych, które wręcz zmieniają swój dotychczasowy charakter i przepisy. Dobrym przykładem może być tutaj polski hokej na trawie, któremu sztuczne nawierzchnie pomogły w rozkrzewieniu i popularyzacji, na wzór klubów europejskich i światowych.
Zintensyfikowanie dostępności obiektów sportowych i ich nowa, lepsza jakość, wpływają na zwiększenie ilości osób regularnie ćwiczących, a tym samym, poprawia się zdrowie i jakość życia całej populacji, w myśl powiedzenia, że „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.

About 

Related Articles