Sport, turystyka, rekreacja i hobby

2 17 sierpnia 2018

Dolsk

Podstawowe informacje:
Najmniejsze miasto Wielkopolski (około 1240 mieszkańców), położone na Pojezierzu Krzywińskim, na południe od Śremu.

Historia:
Pierwsza wzmianka o Dolsku pochodzi z 1136 roku, prawa miejskie uzyskał w 1359 roku.

Ciekawe miejsca:
Blisko Jez. Dolskiego Wielkiego znajduje się kościół paraf. św. Michała Archanioła powstały w latach 1460-74. Jest to późnogotycka budowla, trzynawowa, halowa, bez wyodrębnionego prezbiterium. Nawy przykryte są sklepieniami gwiaździstymi. Obok imponującego wymiarami barokowego ołtarza głównego z 1627 roku dwie późnogotyckie stalle. W lewej nawie renesansowy ołtarz z XVI w. Obok kościoła późnobarokowa plebania z lat 1758-70.
W rynku nowy ratusz (l979-81), w którym mieści się m.in. izbą regionalna.
Przy drodze do Śremu stoi niewielki drewniany kościół Świętego Ducha z 1618 roku.

About 

Related Articles